Obec Němčice
Němčice OKR. KOLÍN

Životní situace

OBECNÉ ZÁSADY pro případ ohrožení

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, rozhlasem, televizi, tiskem nebo hlášením místního rozhlasu, od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady: 

 • Respektujte a snažte se získat informace (televize, rozhlas, tisk, hlášení místního rozhlasu).
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém okolí.
 • Netelefonujte zbytečně. Telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Nepodceňujte vzniklou situaci.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

 

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události, nebo nařízené evakuace. Jako zavazadlo poslouží například batoh, cestovní taška, kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsah:

 • základní trvanlivé potraviny (konzervy, balený chléb a hlavně pitnou vodu)
 • předměty denní potřeby
 • jídelní miska a příbor
 • osobní doklady
 • léky
 • peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • toaletní a hygienické potřeby
 • náhradní prádlo, obuv, pláštěnku
 • spací pytel, nebo přikrývky
 • kapesní nůž, zápalky, šití, svítilnu
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi

 

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA - "všeobecná výstraha"

Znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít k mimořádné události, která ohrožuje zdraví občanů. Níže uvedené pokyny platí pokud zjevně nejde o povodně:

 • 1. Okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližší budově, závodě, obchodu, veřejné budově i soukromý dům. Při cestě automobilem zaparkujte a vyhledejte úkryt.
 • 2. Zavřete dveře a okna, může jít o únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů.
 • 3. Zapněte rádio, nebo televizi, informace o tom co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích. V případě výpadku elektrické energie použijte přenosné rádio. Tytp informace jsou sděleny i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

 

CO DĚLAT PŘI EVAKUACI

Dodržovat pokyny správních úřadů, obcí, popřípadě zaměstnavatele, velitelů zásahu, kteří zajišťují, nebo organizují evakuaci.

 

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU, NEBO RODINNÉHO DOMU

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče /mimo chladniček/, uzavřete přívod plynu a vody.
 • Ověřte zda sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou popř.číslo telefonu.
 • Kočky a psy vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, zamkněte a dostavte se na určené místo.

 

CHEMICKÉ ZBRANĚ - ochrana

Chemické zbraně, to jsou zbraně způsobující ztráty na životě. Patří ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlým prostorovým účinkům mezi hlavní druhy hromadného ničení. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu, nebo narušují metabolizmus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit:

Urychleně použijte ochranný prostředek to je dětský vak, kazajku, ochranou masku s filtrem, nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

Improvizovaná ochrana:

K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrku) přiložením na nos a ústa. Upevněte v zátylku šálou či šátkem. Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka chránila též čelo, uši a krk. Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanici v úrovni lícní kosti. (Pozor nesmíte ucpat nos a ústa). Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou soupravou. Rovněž utěsněte u krku, rukávy a nohavice. Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu, odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete do sucha a oblečte se do čistého oděvu.
Tyto prostředky, jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.

 

TERORISTICKÉ AKCE

1. Anonymní oznámení: - (uložení bomby, třaskaviny, nebezpečné látky a podobně)

 • Nedotýkejte se podezřelého předmětu, otevřete okna a dveře, zatáhněte záclony, žaluzie, nebo závěsy.
 • Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
 • Vezměte s sebou všechny osobní věci (doklady a pod.)
 • Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.
 • V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčky, tašky, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR, nebo Hasičskému záchrannému sboru ČR (tel.č. 112)

2. Teroristické akce: - (za použití střelných zbraní)

 • Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo, nezdržujte se v blízkosti oken, ukryjte se za vhodný kus nábytku.
 • Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
 • Vyvarujte se použití pevných telefonních linek a zachovejte klid a rozvahu.

 

UKRYTÍ A PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU - chování v úkrytech

Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, zaměstnavatele, kteří zajišťují ukrytí. Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního či městského úřadu, nebo u svého zaměstavatele. Před odchodem do krytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.
Pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu, nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt.

 • Vyberte vhodný prostor v bytě, domě, nebo rodinném domku. Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými, nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru nebezpečné látky.
 • Oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla, nebo jejich překrytím.
 • U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem, - prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami.

 

KDE ZÍSKÁTE INFORMACE

 • Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
 • Zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby, nebo podnikající osoby).
 • Právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

Úřad obce

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:117
TÝDEN:833
CELKEM:703309

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 • 1397První zmínka
 • 387Počet obyvatel
 • Němčická hospůdka
 • FC Němčice
 • Zvonička
 • Vigvam

STŘEDOČESKÝ KRAJ:

Mapa ČR