Obec Němčice
Němčice OKR. KOLÍN

Prosinec 2001

Zpravodaje č.12 / Duben 2001 obsahuje rozpočet na rok 2001, kterému je věnován vlastní prostor na stránce Obecního úřadu.


 

NĚMČICKÝ ZPRAVODAJ

vydává obecní úřad

Prosinec 2001 / č.13


 

V dubnovém čísle zpravodaje jsem se zaměřil na rozpočet pro letošní rok 2001. V tomto čísle, které je letos poslední, se Vám pokusím přiblížit dění v obci od dubna do konce listopadu. Vyhodnocení letošního roku proběhne při schvalování rozpočtu na rok 2002 v únoru nebo v březnu.

Milan Vacek - starosta

 

Dotace

Letošní rok byl vůbec zajímavý z hlediska dotací. Dosud nám byly státní dotace převáděny přes okresní úřad, letos nastala změna v tom, že peněžní prostředky (v případě obdržení dotace) byly formou předložení faktury vypláceny přímo té firmě, která pro nás pracovala přes Českou spořitelnu. Obdrželi jsme dotaci na opravu obecního úřadu ve výši 50 tisíc Kč (oprava podlah, vnitřních omítek, pokládka nové dlažby, vodovodní potrubí, nátěry.) Obec se na akci podílí 30 tisíci korunami. Zbývá položit dlažbu v kadeřnictví a na chodbě u hlavního vchodu. Velká zasedací místnost se provede v jarních měsících.

*Stavební parcely

Letos se podařilo prodat dvě stavební parcely, takže zbývají pouze dvě. V případě dotace se počítalo s celkovým dokončením povrchových prací na komunikacích, položením vrchní vrstvy asfaltu, vybudováním nových komunikací na Bulánce, Pustáku a položením zatravňovacích panelů před hasičskou zbrojnicí. Dotaci jsme měli obdržet v měsíci červnu, pak v říjnu a nakonec jsme ji získali koncem listopadu. Při špatném počasí bude akce přesunuta na jarní měsíce.

*Oprava požární zbrojnice

V obecním zastupitelstvu bylo rozhodnuto opravit zbrojnici bez dotací z Programu obnovy venkova, kam jsme podali žádost. V současné době jsou práce ukončeny a pokračovat budou až na jaře, kdy by se měly provést nátěry fasády, oken, vrat a dveří.

 

*Autobusová doprava

V současné době opět zajišťujeme dopravu na příští rok, která by měla zůstat minimálně v té podobě jako letos. Výdaje nás letos vyšly na 41 850,-Kč plus poplatek za vedení účtu 270,- Kč. Letos se platilo na jednu osobu 155,-Kč.

Zastupitelstvo se zabývalo otázkou provozu nákladního automobilu AVIA, který se stává prodělečným a už si na sebe nevydělá. Na příští rok se zvedly poplatky za pojištění finančnímu úřadu a silniční daň. Oba poplatky představují částku 19 500,-Kč. /plus náhradní díly, nafta, technická kontrola atd. /. Rok výroby vozidla je 1974, je tedy staré 28 let.

 

*Kultura

V květnu se slavil “Den matek”. Před hlavním programem vystoupily naše děti, které přednesly básničky, dále účinkovala Anička Melenová a nakonec zahrála kapela Františka Kmocha v podání tří muzikantů a jedné zpěvačky.

V červnu se opět na hřišti uskutečnil Dětský den.

Na prosinec je naplánována Mikulášská nadílka. Ta se oproti jiným rokům neuskuteční v rámci besídky, ale Mikuláš s čertem budou ve středu 5. prosince obcházet jednotlivé děti přímo doma.

 

*Sport

V přípravě na mistrovské utkání sehrálo naše mužstvo dva přátelské zápasy se Sokolem Nová Ves. Oba zápasy dopadly katastrofálně což naznačovalo formu našich hráčů.

Doma 0:9 , venku 5:1 Obě kruté prohry

V mistrovských utkáních jsme prohráli první čtyři zápasy, ale potom se mužstvo vzchopilo a do konce sezóny již neprohrálo. To nás vyneslo na skvělé čtvrté místo.

S 15 body a pasivním skórem 21 : 22 ( Když se chce, tak to jde).

Tabulka střelců - podzim 2001
Pavel Paleček ml. 5 branek
  Petr Miškovský  4 branky    Mirek Skokan  1 branka 
  Petr Beneš 3 branky   Luboš Hála 1 branka
  Lukáš Líska 3 branky   Josef Karásek 1 branka
  Zdeněk Jirkovský   2 branky   Luděk Mládek   1 branka

 

*Společenská rubrika :

 

přistěhovali se: Čižinská Olga
odstěhovali se: Brych Josef - Rožďalovice
  Broučková Eva - Chvaletice
  Vachová Šárka, roz. Hrubá - Kolín
  Králová Vlasta, roz. Krojidlová - Lipec
  Landová Martina - Kolín
  Kamaritová Lucie, roz. Lísková - Kolín
zemřeli: Pokorný Josef
  Miškovský Josef
  Černá Marie


 


Na příští rok se připravuje…

 

*Od 1. ledna 2002 platí nový zákon o odpadech. Od dosavadního systému se zásadně liší v placení poplatku!!! Bude totiž zaveden poplatek na jednu osobu. To znamená, že pokud v domácnosti žijí tři lidé, zaplatí tento poplatek třikrát. Pro starší obyvatele, kteří žijí sami, bude tedy nový systém výhodnější. Poplatek se týká i chalupářů. U nás začne vyhláška platit od dubna, protože většina občanů má zaplacen svoz do března. Zbylé známky Vám proti vrácení proplatíme.

 

*Obec nechala zpracovat návrh znaku a praporu obce, který připravil pan Vladimír Špinka společně se starostou Milanem Vackem. Materiál byl zaslán do Parlamentu ČR heraldické komisi, která by je měla schválit do konce března. Při té příležitosti jsme chtěli společně s panem Špinkou uspořádat třetí sjezd rodáků, který je plánován na červen . V příštím roce totiž oslaví naše obec 605 let od první písemné zprávy.

Ve znaku a praporu je vyobrazena zvonička z roku 1890.

 

*V příštím roce se budou v naší obci konat troje volby, do Parlamentu, Senátu a do obecních zastupitelstev .


 

Vzpomínky rodáka

Než začnete číst tyto řádky, musím vzpomenout na pana Vladimíra Špinku, rodáka z naší obce a dlouholetého kronikáře, který pro náš zpravodaj psal o historii Němčic. Zemřel 26. října ve věku 73 let.

 

Počátky motorizace v naši obcí - pokračování z č. 12/01, kde jsme ukončili povídání o tom, jak jsem na motorce s Frantou Vytlačilem navštívil Prahu.

 

Ještě jednu příhodu jsem s ním prožil. Bylo to v květnu roku 1945, kdy ještě v lese nad Ohařemi a v Býchorách byli ruští vojáci. Jeden z nich se na motorce zn. Jawa projížděl několikrát naší obcí a když se zastavil, tak Franta chtěl od něho motorku koupit. Mě, který si též motorku se zájmem prohlížel, si vybral jako prostředníka obchodu. Voják měl u spojky utržené lanko a při řazení ho tahal rukou, kterou měl celou krvavou. Ale Frantovi tato závada nevadila a stále chtěl tu motorku koupit, chtěl však na ní pa-pí-ry! Franta vojákovi vůbec nerozuměl, já jen málo, ale kde by vzal voják PAPÍRY, když motorku kdovíkde ukořistil. Takže z koupi sešlo a já jsem jako zprostředkovatel tehdy k malé radosti Frantově neuspěl.

Tím jsem zakončil vzpomínky na začátky motorismu v naší obci před druhou světovou válkou. V dnešní době není již auto ani motocykl v naši obci žádnou zvláštnosti. První nové auto na poukaz zn. Škoda si v roce 1958 koupil Alois Dostál z čp. 101.

Zakončím proto tyto řádky vzpomínkou na Václava Holatu, který se narodil v Němčicích čp. 49 dne 9. března 1915. Zemřel tragicky jako letec lesní správy obvodu Zruč nad Sázavou, při leteckém dnu ve Zbraslavicích 20. května 1950. Při jeho pohřbu 24. května 1950 jej na poslední cestě na ohařský hřbitov vyprovázeli všichni občané naší obce, ale též z mnoha okolních obcí. Byl to jeden z mála významných rodáků naši obce.

V jeho stopách a vzdělání pokračoval též jeho bratranec Josef Holata z č. 76. Vystudoval na inženýra na Vysoké škole technické v Praze a pak byl zaměstnancem Lučební a.s. Kolín. Zemřel v mladém věku.

 

Vážení rodáci, toto jsou moje, snad neúplné vzpomínky na počátky motorismu v naši obci a též na některé zajímavé osobnosti z té doby. Omlouvám se vám předem, vloudila-li se do této práce nějaká chyba, ale doba, kterou jsem popisoval, je už vzdálená více jak padesát let a pamětníků je už mizivě málo. Snad tato práce bude zajímavá nejen pro pamětníky té doby, ale i pro mladou generaci. Věřím, že si laskavý čtenář případné nedostatky už opraví sám, začeš mu předem děkuji.

Vladimír Špinka

* Víte, že …?

i v naší obci řádily v minulých dobách časté požáry. Tak například v roce 1900 vyhořelo u nás 12 obytných stavení. V té době měla většina domků pouze doškové nebo lepenkové střechy, takže jedno hospodářství chytlo od druhého. Tehdejší hasiči s dřevěnou stříkačkou a ručními táhly jen stěží zachraňovali dosud ohněm nezachvácené okolní domy.

To také vedlo němčické občany k tomu, aby v roce 1908 byl založen hasičský sbor v obci. Ten si zakoupil kolovou stříkačku s ručním vahadlovým čerpáním vody do bubnu a hadic. V tomto roce byla též vystavěna obecní váha a ve stejném domu bylo zřízeno hasičské skladiště a místo pro stříkačku. Prvním starostou sboru se stal Václav Beneš z č. 2 a velitelem František Šafařík z č. 22. Současně se usneslo na zřízení obecní knihovny, která v té době byla u Šafaříků .

* Víte, že … ?

v roce 1928 při volbě obecního hajného se zastupitelstvo nedohodlo na jednom zájemci ze dvou. Zastupitelé rozhodli šalamounsky. Zvolili oba, a to Jana Kavku z č. 24 pro jednu část lesů a polí a druhého Františka Kubáta pro další část. Tak se stalo, že v tomto roce byli v obci dva hajní, kteří patrně hlídali jeden druhého.

* Víte, že … ?

19. června 1927 se v Němčicích konal sjezd Hasičské župy kolínské za velké účasti okolních sborů i občanstva. V ten den byl též otevřen nový taneční sál v hostinci u Benešů.

* Víte, že … ?

13. ledna 1930 se konala valná hromada TJ Sokol na které bylo rozhodnuto změnit spolkovou místnost z hostince p. Janáka do hostince Aloise Beneše č. 84. Do hostince p. Janáka se přemístil ke schůzování hasičský sbor.

*Víte, že … ? až zase příště


 

INFORMACE V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

Vzhledem k současné situaci ve světě, která nastala po zářijových teroristických útocích na Spojené státy, Vám upřesníme, jak byste měli postupovat v případě ohrožení. Nejprve Vám připomeneme některá důležitá telefonní čísla tísňového volání:

 

Hasičský záchranný sbor 150  mobilem 0321 722500
Záchranná zdravotnická služba  155  mobliem 0321 723000
Policie ČR 158  mobilem 0321 758111
Městská policie v Kolíně 156  mobilem 0321 725958

 

Pro případ ohrožení - obecné zásady

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, rozhlasem, televizi, tiskem nebo hlášením místního rozhlasu, od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

 

 • Respektujte a snažte se získat informace( televize,rozhlas,tisk ,hlášení obecního rozhlasu)
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

 

 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 • Netelefonujte zbytečně- telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Nepodceňujte vzniklou situaci.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým,nemocným a nemohoucím lidem.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

 

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako zavazadlo poslouží například batoh,cestovní taška,kufr. Zavazadlo označte svým jménem,adresou.

Obsah: - základní trvanlivé potraviny, konzervy,balený chléb a hlavně pitnou vodu, předměty denní potřeby,jídelní misku a příbor, osobní doklady,peníze,pojistné smlouvy a cennosti, toaletní a hygienické potřeby, náhradní prádlo, obuv, pláštěnku a spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky, šití, léky, svítilnu, přenosné rádio s rezervními bateriemi.

 

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA - “všeobecná výstraha”

Znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít k mimořádné události, která ohrožují zdraví občanů. Níže uvedené pokyny platí pokud zjevně nejde o povodně :

 1. okamžitě vyhledejte ukryt v nejbližším budově, závodě, obchodu, veřejné budově i soukromý dům. Při cestě automobilem zaparkujte a vyhledejte úkryt.
 2. zavřete dveře a okna, může jít únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů.
 3. zapněte rádio nebo televizi, informace o tom co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích . V případě výpadku elektrické energie použijte přenosné rádio. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

 

CO DĚLAT PŘI EVAKUACI

Dodržovat pokyny správních úřadů, obcí, popřípadě zaměstnavatele, velitele zásahu kteří zajišťují nebo organizují evakuaci . vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo. Při použití vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci .

 

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU
 • Uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče/ mimo ledniček/ uzavřete přívod plynu a vody.
 • Ověřte, zda sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy vezměte sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou, potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, zamkněte a dostavte se na určené místo.

 

CHEMICKÉ ZBRANĚ - OCHRANA

Chemické zbraně,to jsou zbraně způsobující ztráty na životě, patří vzhledem ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlým prostorovým účinkům mezi hlavní druhy hromadného ničení. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívajícího traktu nebo narušují metabolizmus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit,- urychleně použijte ochranný prostředek to je dětský vak, kazajku, ochranou masku s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte, vyhledejte ukryt v nejbližší budově.

 

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA : - k ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku ( složený kapesník, ručník, utěrku), přiložením na nos, ústa. Upevněte v zátylku šálou či šátkem. Hlavu chraňte čepici, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka chránila též čelo, uši a krk. Oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanici v úrovní lícní kosti. Povrh těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou soupravou. Rovněž utěsnit u krku,rukávu, nohavic. Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu, odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

Tyto prostředky,jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.

 

TERORISTICKÉ AKCE
 1. anonymní oznámení :- ( uložení bomby, třaskaviny, nebezpečné látky a podobně.)

 

 • nedotýkejte se podezřelého předmětu, otevřete okna a dveře, zatáhněte záclony,žaluzie nebo závěsy.
 • Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
 • Vezměte s sebou všechny osobní věci ( doklady a podobně).
 • Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.
 • V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

 

 1. teroristické akce ( za použití střelných zbraní )

 

 • Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo, nezdržujte se v blízkosti oken, ukryjte se za vhodný kusem nábytku.
 • Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
 • Vyvarujte se použití pevných telefonních linek a zachovejte klid a rozvahu

 

UKRYTÍ A PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU
CHOVÁNÍ V ÚKRYTECH

Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, zaměstnavatele, kteří zajišťují ukrytí.

Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního, městského úřadu nebo u svého zaměstnavatele

Před odchodem do krytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.

Pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt.

 

 • Vyberte vhodný prostor v bytě,domě nebo rodinném domku. Vhodnými prostory jsou : sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru nebezpečné látky.
 • Oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.
 • U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem, - prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami
KDE ZÍSKÁTE INFORMACE

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.


 

VESELÉ VÁNOCE 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2002 
VÁM VŠEM PŘEJE 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 

Obec

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:168
TÝDEN:1154
CELKEM:709052

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 • 1397První zmínka
 • 387Počet obyvatel
 • Němčická hospůdka
 • FC Němčice
 • Zvonička
 • Vigvam

STŘEDOČESKÝ KRAJ:

Mapa ČR